Inicio

RAIA permite aos usuarios consultar datos de interese ofrecidos polos distintos socios que participan no proxecto

Este proxecto é a consecuencia dunha estratexia común asumida polas dúas rexións no ámbito do mar. Conflúen neste proxecto, socios de carácter operacional e outros de carácter tecnolóxico e científico. En todos os casos, existen xa proxectos no ámbito da oceanografía operacional nos que participaron de xeito conxunto algúns dos socios, polo que existe xa un punto de partida na colaboración e no coñecemento no ámbito mariño. Os resultados destos proxectos para a rexión noroeste ibérica (algúns dos cales menciónanse máis adiante) estarán dispoñibles para os desenvolvementos expostos aquí.

Para a consulta destes datos ofértanse varios Servizos, entre eles elaborouse un Visor no que se integran datos dos dintintos membros do proxecto:No marco deste proxecto ampliaranse os dispositivos de medición empregados para a obtención de datos: